Naše služba je určena pro malé a střední podniky, pro které je nákladově efektivní. Užitnou hodnotou naší služby je zvýšení výkonnosti firmy a růst hodnoty firmy pro vlastníky.


Jsme užiteční pro podnik ...

... posilující svou konkurenceschopnost na trhu,
... připravující se k prodeji nebo k akvizici,
... využívající své vniřní rezervy financování,
... realizující plánovité hospodaření,
... expandující na domácím nebo zahraničním trhu,
... připravující reálné nebo finanční investice,
... provádějící systematizaci výroby,......

Dotace 2017 - info ....