PODÍLOVÉ FONDY

Podílový fond je forma kolektivního investování, při níž si investor kupuje podíl na majetku fondu tvořeném investičními aktivy.


Oproti přímému investování skýtá podílový fond pro investora následující výhody:

 • snížení rizika fondu diverzifikací jednotlivých investic
 • jednoduchost sjednání a dobrá likvidita
 • dostupnost už od 500,-Kč / měsíc
 • odborná správa investic
 • nízké transakční náklady díky úsporám z rozsahu obchodování
 • průměrování nákladů (Dollar-Cost-Averaging) umožňuje dosahovat lepších výkonů při poklesu kurzu
 • komplexní nabídka fondů od investičních společností (rodiny fondů)

Na druhé straně je férové upozornit také na některá omezení při investování do podílových fondů:

 • příliš vysoká diverzifikace aktiv sebou přináší nižší potenciální výnos portfolia oproti jednotlivé investici do aktiva, jehož kurz náhle vzroste
 • jakékoliv investice nepodléhají žádné zákonné ochraně v podobě Garančního fondu jako bankovní vklady, tzn. že investor nese plné tržní riziko ztráty jeho majetku při snížení kurzu

Ochrana investorova majetku proti riziku ztráty bonity investiční společnosti je zajištěna několika opatřeními:

 • hospodaření s majetkem podílového fondu je odděleno od hospodaření správcovské společnosti
 • hospodaření podílového fondu a správcovské společnosti spadá pod kontrolní činnost národní banky
 • majetek podílového fondu je deponován u renomované depozitní banky

Díky výše uvedeným vlastnostem podílových fondů jsou tyto investice velmi oblíbeným nástrojem tvorby krátkodobých i dlouhodobých finančních rezerv pro celou škálu rizikového profilu investorů (od konzervativních až po rizikově averzní investory).

Naše doporučení jsou tvořena s využitím následujících rodin fondů:

 • ALICO Funds Central Europe
 • BNP Paribas
 • Citigroup
 • Conseq Invest PLC
 • Conseq Funds Investiční společnost
 • Credit Suisse
 • ČP Invest
 • HSBC
 • ING (L) Investn
 • Franklin Templeton
 

Dotace 2017 - info ....